logo

Ansök till Tjänsteansvarig för områdena PaaS och Automation


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra ett första urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen (d v s utbildning och erfarenhet) i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du utbildning inom teknikområdet eller minst två års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter? *

Ja
Nej

3. Om ja på föregående fråga, beskriv din utbildning eller din erfarenhet: *

4. Har du erfarenhet av tjänste-/produktansvar och proaktiv förbättringsarbete? *

Ja
Nej

5. Om ja på föregående, beskriv din erfarenhet: *

6. Har du erfarenhet av att kravställa externa leverantörer? *

Ja
Nej

7. Om ja på föregående fråga, beskriv din erfarenhet: *

8. Har du god förståelse för teknik? *

Ja
Nej

9. Har du erfarenhet av följande: *

  •  Ledarskap
  •  Att arbeta med utveckling av it-infrastrukturtjänster
  •  Budgetering och ekonomisk rapportering
  •  Utveckling av nyckeltal (KPI)
  •  Uppföljning med stöd av nyckeltal (KPI)
  •  IT Service Management
  •  Drift och förvaltning
  •  It-infrastruktur och mjukvara
  •  Inget av ovanstående