logo

Ansök till Kategoriledare till inköp


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra ett första urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen (d v s utbildning och erfarenhet) i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du relevant högskoleutbildning om 120p/180hp eller annan utbildning ? *

Ja
Nej

3. Har du aktuell erfarenhet av leda kategoristyrningsprojekt samt genomförande av inköpsanalyser? *

Ja
Nej

4. Om du svarat ja på föregående fråga beskriv din erfrenhet. *

5. Har du erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete? *

Ja
Nej