logo

Ansök till Projektledare på Office for International Projects


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra ett första urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen (d v s utbildning och erfarenhet) i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du högskoleutbildning eller gedigen erfarenhet från Skatteverket? *

Ja
Nej

3. Om du svarat ja, vänligen beskriv kort din utbildning eller erfarenhet från Skatteverket. Om du svarat nej, sätt ett x. *

4. Har du erfarenhet av att leda utvecklingsarbete i statlig myndighet? *

Ja
Nej

5. Om du svarat ja, vänligen beskriv kort din erfarenhet. Om du svarat nej, sätt ett x. *

6. Har du goda språkkunskaper i engelska i såväl skrift som tal? *

Ja
Nej

7. Om du svarat ja, vänligen beskriv kort dina erfarenheter. Om du svarat nej, sätt ett x. *

8. Har du erfarenhet av: *

  •  internationellt samarbete inom skatteområdet
  •  tjänsteexport från svensk myndighet
  •  Ingen erfarenhet av ovan alternativ.