logo

Ansök till Rättslig specialist inom dataskydd och sekretess till rättsavdelningen


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra ett första urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen (d v s utbildning och erfarenhet) i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du en högskoleutbildning om minst 120p/180hp inom juridik eller ekonomi eller motsvarande utbildning? *

  •  Ja
  •  Nej

3. Om ja på ovanstående fråga, vilken är din utbildning? *

4. Har du aktuell arbetslivserfarenhet inom områdena dataskydd eller sekretess? Beskriv kortfattat din erfarenhet. *

5. Har du erfarenhet av arbete med dataskydds- och sekretessfrågor på en annan myndighet? *