logo

Ansök till IAM/Behörighetsstrateg Säkerhetsenheten


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra ett första urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen (d v s utbildning och erfarenhet) i annonsen. *

 •  Jag accepterar

2. Har du en eftergymnasial utbildning med inriktning mot skydd och säkerhet? *

Ja
Nej

3. Beskriv kortfattat din utbildning *

4. Har Du arbetat med IAM-strategi? *

Ja
Nej

5. Hur många års arbetslivserfarenhet har du inom IAM-området? *

 •  mer än 15 år
 •  mer än 10 år
 •  mer än 7 år
 •  mer än 5 år
 •  mer än 3 år
 •  mer än 2 år
 •  mer än 1 år
 •  mer än 6 månader
 •  nyexad
 •  ingen erfarenhet

6. Har du erfarenhet av livscykelhantering av identiteter? *

Ja
Nej

7. Har du erfarenhet av behörighetshantering? *

 •  Ja, på verksamhetsnivå
 •  Ja, på tekniska nivåer
 •  Nej, inte ännu

8. Har du erfarenhet av autentiseringsmetoder? *

 •  Ja, för anställda
 •  Ja, för konsulter
 •  Ja, för myndigheter
 •  Ja, för medborgare
 •  Ja, för partners
 •  Nej, inte ännu

9. Har du erfarenhet av att hålla utbildningar? *

 •  Ja, interna utbildningar för medarbetare
 •  Ja, interna utbildningar för chefer
 •  Ja, utbildningar för kunder, leverantörer eller andra externa parter
 •  Nej, inte ännu

10. Från var har du din arbetslivserfarenhet inom IAM området? *

 •  Statliga myndigheter
 •  Kommun eller Landsting
 •  Från bank
 •  Från försäkringsbolag
 •  Från storföretag
 •  Från medelstort företag
 •  Från mindre företag
 •  Övrigt
 •  Inte ännu

11. Är du svensk medborgare? *

 •  Ja, jag är svensk medborgare
 •  Nej, men håller på att söka svenskt medborgarskap
 •  Nej, inte ännu