logo

Ansök till Erfaren Systemtekniker inom central Övervakning


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra ett första urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen (d v s utbildning och erfarenhet) i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du tidigare erfarenhet av en roll som tekniker inom övervakningsprodukter? *

Ja
Nej

3. *

4. Om ja, var vänlig och beskriv din erfarenhet *

5. På vilket sätt har du arbetat med microfocusprodukter? *

6. Beskriv hur du har arbetat i komplexa IT-miljöer *