logo

Ansök till Skattehandläggare inom det internationella området


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra ett första urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen (d v s utbildning och erfarenhet) i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du högskoleutbildning om minst 120p/180hp inom ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap eller ha en KY/YH utbildning som redovisningsekonom omfattande 80KY-poäng/400YH-poäng alternativt ha motsvarande kunskaper förvärvade genom flerårig erfarenhet av utredningsarbete inom Skatteverket? *

Ja
Nej

3. Har du erfarenhet av utredningsarbete och beslutsfattande inom ekonomi och juridik? *

  •  Ja
  •  Nej

4. Om ja, beskriv din erfarenhet *

5. Har du erfarenhet av arbete med momsutredningar? *

  •  Ja
  •  Nej

6. Beskriv din erfarenhet. *