logo

Ansök till Handläggare inom beskattning


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik alternativt en examen från en minst tvåårig KY/YH-utbildning inom ekonomi? *

Ja
Nej

3. Om du svarat Ja på fråga 2 ovan, vänligen beskriv din utbildning här. *

4. Har du aktuell och relevant erfarenhet av utredningsarbete? *

  •  Ja
  •  Nej

5. Om du svarat Ja på fråga 4 ovan, vänligen beskriv din erfarenhet här.

(Ej obligatorisk)

6. Har du erfarenhet av arbete med skatterättsliga frågor? *

  •  Ja
  •  Nej

7. Om du svarat Ja på fråga 6 ovan, vänligen beskriv din erfarenhet här.

(Ej obligatorisk)

8. Har du erfarenhet av kvalificerat arbete inom revision/bokföring? *

  •  Ja
  •  Nej

9. Om du svarat Ja på fråga 8 ovan, vänligen beskriv din erfarenhet här.

(Ej obligatorisk)