logo

Ansök till Handläggare inom borgenärsområdet


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen.” *

  •  Jag accepterar

2. Har du högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom en för tjänsten relevant inriktning alternativt en avslutad KY/YH-utbildning inom ekonomi omfattande 80 KY-poäng/400 YH-poäng? *

Ja
Nej

3. Om du svarat ja ovan, vänlig skriv vilken utbildning du har, samt om du har en examen eller motsvarande inom utbildningen?

(Ej obligatorisk)

4. Har du aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av utredning eller handläggning från myndighet eller liknande erfarenhet inom företagsområdet från exempelvis inkassobolag eller bank? *

Ja
Nej

5. Om du svarat ja ovan, vänligen skriv vilken eller vilka erfarenheter du har sedan tidigare och vad du har gjort?

(Ej obligatorisk)