logo

Ansök till Skatteombud inom folkbokföring


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du en juristexamen? *

Ja
Nej

3. Har du erfarenhet av processföring inom folkbokföringsområdet? *

  •  Ja
  •  Nej

4. Har du fullgjort tjänstgöring som tingsnotarie? *

  •  Ja
  •  Nej

5. Har du arbetat som föredragande jurist och/eller har erfarenhet av utredningsarbete inom myndighet? *

  •  Ja
  •  Nej