logo

Ansök till Urvalsanalytiker till allvarligt skatteundandragande


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

 •  Jag accepterar

2. Har du högskoleutbildning inom ekonomi eller juridik, eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant, om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) alternativt flerårig erfarenhet från beskattningsverksamhet med inriktning mot allvarligt skatteundandragande? *

Ja
Nej

3. Om du svarat Ja på fråga 2 ovan, vänligen beskriv din utbildning och/eller erfarenhet här. *

4. Har du en bakgrund som utredare/revisor med fördjupad erfarenhet av arbete inom området allvarligt skatteundandragande? *

 •  Ja
 •  Nej

5. Om du svarat Ja på fråga 4 ovan, vänligen ange hur många års erfarenhet du har i det avseendet. *

 •  Längre än 3 års erfarenhet
 •  1-3 års erfarenhet
 •  0-1 års erfarenhet

6. Har du erfarenhet av att arbeta med att spåra penningströmmar, analysera nätverk och härvor? *

 •  Ja
 •  Nej

7. Har du erfarenhet av arbete med att omvandla risker till urval? *

 •  Ja
 •  Nej

8. Har du erfarenhet av att arbeta med digitalt skatteundandragande? *

 •  Ja
 •  Nej