logo

Ansök till Databasdesigner/databasutvecklare inom underrättelseverksamheten


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen.” *

 •  Jag accepterar

2. Har du tidigare erfarenhet av arbete med databaser och stora mängder information i en analysdriven verksamhet? *

Ja
Nej

3. Om du svarade ja på ovanstående fråga, beskriv lite kort din erfarenhet av arbete med databaser och stora mängder information i en analysdriven verksamhet. Om du svarade nej, sätt ett x. *

4. Har du mycket goda kunskaper inom SQL och har stor vana att processa data för optimerad databasmiljö med höga krav på informationssäkerhet? *

Ja
Nej

5. Om du svarade ja på ovanstående fråga, beskriv lite kort dina kunskaper inom SQL och din vana att processa data för optimerad databasmiljö med höga krav på informationssäkerhet. Om du svarade nej, sätt ett x. *

6. Har du en relevant akademisk examen från universitet, gärna inom IT-området, om minst 180hp/120p, alternativt flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerade arbetsuppgifter som vi bedömer som relevanta för tjänsten? Vid en intervju ska du kunna styrka din examen med betyg. Utländsk utbildning ska vara validerad av UHR (Universiets- och högskolerådet). *

Ja
Nej

7. Om du svarade ja på ovanstående fråga, beskriv lite kort din utbildning alternativt erfarenhet av kvalificerade arbetsuppgifter. Om du svarade nej, sätt ett x. *

8. Har du kunskap och erfarenhet inom något/några av följande områden? Du kan välja flera alternativ: *

 •  Har du erfarenhet av arbete med iBase-databaser?
 •  Har du erfarenhet från underrättelseverksamhet eller annan brottsbekämpande verksamhet?
 •  Har du erfarenhet av programmering och utveckling av mjukvara för dataanalys eller utveckling av script med mera för import och transformation av data från källsystem?
 •  Har du erfarenhet av arbete kring data- och informationssäkerhet?
 •  Har du god kännedom om de lagar och förordningar som reglerar behandling av personuppgifter?
 •  Har du erfarenhet av och kompetens inom inhämtning på internet?

9. Om du ovan kryssat i att du har erfarenhet av arbete med iBase-databaser, beskriv lite kort din erfarenhet. Sätt annars ett x. *

10. Om du ovan kryssat i att du har erfarenhet från underrättelseverksamhet eller annan brottsbekämpande verksamhet, beskriv lite kort din erfarenhet. Sätt annars ett x. *

11. Gradera dina språkkunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift på en skala 1-5 (1=Begränsade, Flytande=5) *

12. Vilken ort vill du arbeta på? Du kan ange flera alternativ. *

 •  Umeå
 •  Sundsvall
 •  Uppsala
 •  Örebro
 •  Solna
 •  Linköping
 •  Göteborg
 •  Malmö

13. Arbetsuppgifterna är placerade i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap. Är du svensk medborgare? *

Ja
Nej