logo

Ansök till Sektionschef inom beskattning


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du en högskoleutbildning om minst 180 hp (120 poäng) inom exempelvis ekonomi eller juridik eller flera års erfarenhet av kvalificerat arbete inom Skatteverket? (Betyg skall visas upp vid eventuell intervju. Utländska betyg skall vara validerade av UHR) *

Ja
Nej

3. Om ja på föregående fråga, beskriv lite kort din erfarenhet *

4. Har du aktuell erfarenhet av ledarskap med personalansvar alternativt aktuell erfarenhet av ledarskap, samordning eller projektledning inom Skatteverket eller annan statlig myndighet. *

Ja
Nej

5. Om ja på föregående fråga, beskriv lite kort din erfarenhet *

6. Har du erfarenhet av teambaserat arbetssätt? *

  •  Ja
  •  Nej

7. Om ja, vänligen beskriv kortfattat din erfarenhet

(Ej obligatorisk)