logo

Ansök till Utvecklare


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra ett första urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen (d v s utbildning och erfarenhet) i annonsen. *

 •  Jag accepterar

2. Har du en högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade i arbetslivet? *

 •  Ja, jag har en högskoleutbildning inom systemutveckling
 •  Ja, inom datateknik
 •  Ja, inom annat område
 •  Ja, motsvarande kunskaper förvärvade i arbetslivet
 •  Nej, inte ännu

3. I vilka program har du erfarenhet av att programmera i? *

 •  Java
 •  JavaScript
 •  C#
 •  SQL
 •  Annat/andra program
 •  Intresse av att jobba med databaser/databasmodellering inom BI
 •  Ingen erfarenhet ännu

4. Har du erfarenhet av? *

 •  Agilt arbetssätt
 •  Microtjänster
 •  Tjänstedesign
 •  Continuous Integration
 •  Continuous Deployment
 •  Business Intelligence
 •  ETL verktyg

5. Har du erfarenhet av något eller några av verktygen: *

 •  Informatica PowerCenter
 •  Cognos
 •  SQL
 •  Annat verktyg
 •  Inget av dessa verktyg ännu

6. Vilka andra program har du erfarenhet av att programmera i?

(Ej obligatorisk)

7. Hur många års programmeringserfarenhet har du? *

 •  15 år och mer
 •  10 år och mer
 •  7 år och mer
 •  5 år och mer
 •  3 år och mer
 •  1 år och mer
 •  6 månader och mer
 •  Några månaders erfarenhet
 •  Inga ännu

8. Är du svensk medborgare? *

 •  Ja
 •  Jag håller på att söka svenskt medborgarskap
 •  Nej

9. Tjänsten är placerad i Visby *

 •  Det passar mig bra, jag bor på Gotland
 •  Har funderat på att flytta till Gotland
 •  Är intresserad av en utvecklar-tjänst men på annan ort
 •  Nej, det passar mig inte

10. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra ett första urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen (d v s utbildning och erfarenhet) i annonsen. *

 •  Jag accepterar

11. Har du en högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade i arbetslivet? *

 •  Ja, jag har en högskoleutbildning inom systemutveckling
 •  Ja, inom datateknik
 •  Ja, inom annat område
 •  Ja, motsvarande kunskaper förvärvade i arbetslivet
 •  Nej, inte ännu

12. I vilka program har du erfarenhet av att programmera i? *

 •  Java
 •  JavaScript
 •  C#
 •  Annat/andra program
 •  Intresse av att jobba med databaser/databasmodellering inom BI
 •  Inget ännu

13. Har du erfarenhet av? *

 •  Agilt arbetssätt
 •  Microtjänster
 •  Tjänstedesign
 •  Continuous Integration
 •  Continuous Deployment
 •  Business Intelligence
 •  ETL verktyg

14. Har du erfarenhet av något eller några av verktygen: *

 •  Informatica PowerCenter
 •  Cognos
 •  SQL
 •  Annat verktyg
 •  Inget av dessa verkyg ännu

15. Vilka andra program har du erfarenhet av att programmera i?

(Ej obligatorisk)

16. Hur många års programmeringserfarenhet har du? *

 •  15 år och mer
 •  10 år och mer
 •  7 år och mer
 •  5 år och mer
 •  3 år och mer
 •  1 år och mer
 •  6 månader och mer
 •  Några månaders erfarenhet
 •  Inga ännu

17. Är du svensk medborgare? *

 •  Ja
 •  Jag håller på att söka svenskt medborgarskap
 •  Nej