logo

Ansök till Underrättelsehandläggare inom ekonomisk brottslighet


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen.” *

 •  Jag accepterar

2. Har du en relevant akademisk utbildning alternativt flerårig, aktuell och relevant erfarenhet exempelvis som kvalificerad utredare? Vid en intervju ska du kunna styrka din examen med betyg. Utländsk utbildning ska vara validerad av UHR (Universiets- och högskolerådet). *

Ja
Nej

3. Om du svarade ja på ovanstående fråga, beskriv din utbildning alternativt din erfarenhet lite kort. Om du svarade nej, sätt ett x. *

4. Gradera dina språkkunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift på en skala 1-5 (1=Begränsade, Flytande=5) *

5. Har du yrkeserfarenhet från underrättelseverksamhet, gärna med inriktning mot ekonomisk brottslighet? *

 •  Ja
 •  Nej

6. Om du svarade ja på ovanstående fråga, beskriv din yrkeserfarenhet från underrättelseverksamhet, med ev inriktning mot ekonomisk brottslighet. Om du svarade nej, sätt ett x. *

7. Om du svarade ja på fråga 5, hur lång är din erfarenhet inom området? *

 •  Upp till ett års erfarenhet
 •  Ett till tre års erfarenhet
 •  Mer än tre års erfarenhet
 •  Jag har ingen sådan erfarenhet

8. Har du kunskap och erfarenhet inom något/några av följande områden? Du kan välja flera alternativ: *

 •  Har du goda kunskaper inom beskattningsområdet?
 •  Har du erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom Skatteverket?
 •  Har du erfarenhet av bearbetning eller analys i systemmiljö som till exempel i2 eller Palantir?
 •  Har du arbetat med insamling och bearbetning av data från internet?
 •  Har du erfarenhet av nätverkskommunikation, speciellt avseende sociala medier?

9. Har du svarat ovan att du har goda kunskaper inom beskattningsområdet och/eller erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom Skatteverket? Om ja, beskriv dina kunskaper och/eller din erfarenhet lite kort. Om nej, sätt ett x. *

10. Vilken ort vill du arbeta på? Du kan ange flera alternativ. *

 •  Uppsala
 •  Solna
 •  Göteborg

11. Arbetsuppgifterna är placerade i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap. Är du svensk medborgare? *

Ja
Nej