logo

Ansök till Utredare/revisor inom osund konkurrens


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi alternativt har du tillägnat dig för tjänsten relevanta kunskaper genom arbetslivserfarenhet? (Betyg skall uppvisas vid eventuell intervju. Utländska betyg skall vara validerade av UHR) *

Ja
Nej

3. Om ja, vänligen beskriv utbildning och/eller arbetslivserfarenhet: *

4. Hur många års aktuell arbetslivserfarenhet från skatterelaterat arbete inom ekonomi eller revision har du? *

  •  0-2 år
  •  2-5 år
  •  5-10 år eller mer

5. Beskriv din aktuella arbetslivserfarenhet från skatterelaterat arbete inom ekonomi eller revision? *

6. Beskriv din erfarenhet av fördjupad utredning (i samband med myndighetsutövning)? *