logo

Ansök till Finansiell controller


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen.” *

  •  Jag accepterar

2. Har du högskoleutbildning inom ekonomi? *

Ja
Nej

3. Har du minst tre års erfarenhet av att arbeta som controller i en större organisation? *

Ja
Nej

4. Har du gedigen erfarenhet av budgetering, prognoser, ekonomiska analyser samt att arbeta med uppföljning och målstyrning? *

Ja
Nej

5. Har du erfarenhet av att leda uppdrag och/eller projekt? *

Ja
Nej

6. Har du erfarenhet av att identifiera och driva utvecklingsfrågor? *

  •  Ja
  •  Nej

7. Har du mycket goda kunskaper i Excel och övriga Officepaketet? *

  •  Ja
  •  Nej

8. Har du erfarenhet inom området från offentlig förvaltning? *

  •  Ja
  •  Nej