logo

Ansök till Rättslig specialist inom skatteförfarande


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra ett första urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen (d v s utbildning och erfarenhet) i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du en universitets- eller högskoleutbildning om minst 120p/180hp inom juridik? *

Ja
Nej

3. Har du goda kunskaper och flera års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete inom området förfarandet, bl.a. skatteförfarandet och förvaltningsrätt? *

Ja
Nej

4. Beskriv närmare på vilket sätt du har arbetat med förfarande frågor samt hur länge (utvecka gärna dina svar).

(Ej obligatorisk)