logo

Ansök till Områdesarkitekt säkerhet


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

 •  Jag accepterar

2. Var såg du först annonsen? *

 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Instagram
 •   Platsbanken
 •   Skatteverkets hemsida
 •   Indeed
 •   IDG Jobb
 •   Jobbprenumeration på Skatteverket
 •   Annat

3. Har du erfarenhet av systematiskt säkerhetsarbete? *

 •  Ja
 •  Nej

4. Om ja på ovanstående fråga, beskriv kortfattat din erfarenhet.

(Ej obligatorisk)

5. Har du erfarenhet av att leda andra? *

 •  Ja
 •  Nej

6. Om ja på ovanstående fråga, beskriv kortfattat din erfarenhet.

(Ej obligatorisk)

7. Har du erfarenhet av systemutveckling och kravställning både utifrån ett tekniskt- och ett verksamhetsperspektiv? *

8. Har du erfarenhet av Security Operations Center (SOC) eller Cyber Defense Center (CDC)? *

9. Har du erfarenhet av ITIL, SAFe och agila arbetsätt? *