logo

Ansök till Handläggare inom beskattning av företag och privatpersoner


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du en avslutad högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik? *

Ja
Nej

3. Om ja på föregående fråga, vänligen beskriv vilken utbildning du har, antalet avklarade poäng/hp och när utbildningen avslutades.

(Ej obligatorisk)

4. Har du aktuell arbetslivserfarenhet inom ekonomi- och juridikområdet? *

Ja
Nej

5. Om ja på föregående fråga, vänligen beskriv kortfattat din arbetslivserfarenhet och ange tidsperiod när du har arbetat med detta.

(Ej obligatorisk)

6. Har du aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från Skatteverket? *

  •  Ja
  •  Nej

7. Om ja på föregående fråga, vänligen beskriv kortfattat din arbetslivserfarenhet och ange tidsperiod när du har arbetat på Skatteverket.

(Ej obligatorisk)

8. Har du aktuell och relevant erfarenhet inom ekonomi som tex ekonomiassistent, redovisningsassistent etc? *

  •  Ja
  •  Nej

9. Om ja på föregående fråga, vänligen beskriv kortfattat vad du har arbetat som, samt var och när.

(Ej obligatorisk)