logo

Ansök till Folkbokföringshandläggare


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du en nyligen avslutad högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap? (Betyg skall uppvisas vid eventuell intervju. Utländska betyg skall vara validerade av UHR). *

Ja
Nej

3. Om ja, vänligen beskriv utbildning: *

4. Har du aktuell erfarenhet av arbete med folkbokföring inom Skatteverket? *

  •  ja
  •  nej

5. Om ja, vänligen beskriv din erfarenhet: *

6. Har du aktuell arbetslivserfarenhet av utredande arbeete? *

  •  ja
  •  nej

7. Om ja, vänligen bekriv din erfarenhet: *