logo

Ansök till Systemutvecklare till våra agila team


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

 •  Jag accepterar

2. Var såg du först annonsen? *

 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Instagram
 •   Platsbanken
 •   Skatteverkets hemsida
 •   Indeed
 •   IDG Jobb
 •   Jobbprenumeration på Skatteverket
 •   Annat

3. Har du erfarenhet av systemutveckling från något programspråk, exempelvis Java, C # ? *

 •  Ja
 •  Nej

4. Om ja på ovanstående fråga, vilken erfarenhet har du?

(Ej obligatorisk)

5. Har du erfarenhet av komplexa system med många integrationer? Om ja, beskriv kortfattat din erfarenhet. *

6. Har du grundläggande Linux-kompetens? *

 •  Ja
 •  Nej

7. Har du erfarenhet av agila metoder och ramverk? *

 •  Ja
 •  Nej

8. Har du erfarenhet av Continious Integration, automatiserade tester och verktyg som JBehave, Junit, Jenkins, Gradle eller liknande? *