logo

Ansök till Utredare med inriktning internprissättning


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik? *

Ja
Nej

3. Beskriv din utbildning. *

4. Har du aktuell och flerårig erfarenhet av området internprissättning eller vinstallokering till fasta driftställen t ex från Skatteverket, revisionsbyrå eller företag? *

Ja
Nej

5. Beskriv din erfarenhet. *