logo

Ansök till Skattehandläggare till skatteinbetalning


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du en avslutad gymnasieutbildning? *

Ja
Nej

3. Har du minst två års aktuell arbetslivserfarenhet t.ex. inom redovisning/bokföring eller ekonomiarbete? *

Ja
Nej

4. Beskriv din erfarenhet. *

5. Har kunskap du om skattedeklarationer och/eller skattekontot? *

  •  Ja
  •  Nej

6. Beskriv din kunskap. *

7. Har du erfarenhet av redovisningssystem som t.ex. Agresso? *

  •  Ja
  •  Nej

8. Beskriv din erfarenhet *