logo

Ansök till Sektionschef inom allvarligt skatteundandragande


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra ett första urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen (d v s utbildning och erfarenhet) i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du högskoleutbildning 120p/ 180hp inom ekonomi, juridik, annan utbildning eller kunskaper förvärvade genom arbete som arbetsgivaren bedömer likvärdigt? *

Ja
Nej

3. Om du svarat ja ovan, vänligen skriv vilken utbildning eller kunskaper förvärvade genom arbete som du har.

(Ej obligatorisk)

4. Har du aktuell erfarenhet från roll med chefs- eller ledaransvar alternativt vara identifierad ledare i dialog med närmaste chef inom Skatteverket eller provat på roller som projektledare eller samordnare? *

Ja
Nej

5. Om du svarat ja ovan, vänligen skriv vilken erfarnhet du har?

(Ej obligatorisk)

6. Har du aktuell arbetserfarenhet från Skatteverket som arbetsgivaren bedömer relevant? *

Ja
Nej

7. Om du svarat ja ovan, vänligen skriv vilken erfarenhet du har?

(Ej obligatorisk)

8. Placering för denna roll är möjlig där enheten bedriver verksamhet, vart önskar du placering? *