logo

Ansök till Rättslig specialist inom fastighetstaxering


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen.” *

  •  Jag accepterar

2. Har du en juridisk, ekonomisk eller teknisk utbildning inom området fastighet om minst 120p/180hp? *

  •  Ja
  •  Nej

3. Har du flera års aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom området fastighetstaxering? *

  •  Ja
  •  Nej

4. Om ja på ovanstående fråga, beskriv kortfattat din erfarenhet.

(Ej obligatorisk)

5. Har du djupa metodkunskaper i juridiskt utredningsarbete? *

  •  Ja
  •  Nej

6. Om ja på ovanstående fråga, beskriv kortfattat din erfarenhet?

(Ej obligatorisk)