logo

Ansök till Skattehandläggare, visstidsanställning


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du en nyligen avslutad underhögskoleutbildning om minst 180hp inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, ekonomi eller juridik? Avser registrerade poäng vid ansökningstillfället. Betyg ska visas vid eventuell intervju. Betyg från utländska universitet/högskola ska vara validerade av UHR och kunna visas upp vid en eventuell intervju. *

Ja
Nej

3. Om ja, vänligen beskriv din utbildning, när du tog examen och/eller antal avslutade högskolepoäng. *

4. Har du aktuell (2017-2020) och relevant erfarenhet av arbete på Skatteverket och/eller relevant administrativ arbetslivserfarenhet?* *

  •  Ja
  •  Nej

5. Om ja, vänligen beskriv din erfarenhet. *

6. Har du godkända högskolepoäng i beskattnings- eller skatterätt?* *

  •  Ja
  •  Nej

7. Om ja, beskriv din erfarenhet. *