logo

Ansök till Utredare med inriktning mot internprissättning och/eller vinstallokering


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen.” *

  •  Jag accepterar

2. Har du en avslutad högskoleutbildning om minst 120 p/180 hp inom ekonomi eller juridik? *

Ja
Nej

3. Om du svarat ja ovan, vänligen skriv vilken utbildning, om och när du tog examen?

(Ej obligatorisk)

4. Har du minst 2 års aktuell erfarenhet av området internprissättning eller vinstallokering till fasta driftställen? *

Ja
Nej

5. Om du svarat ja ovan, vänligen skriv din erfarenhet av arbete med internprissättning (Transfer Pricing) och/eller vinstallokering som du har? samt hur lång erfarenhet du har?

(Ej obligatorisk)