logo

Ansök till Licensadministratör/License Manager


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen.” *

  •  Jag accepterar

2. Har du högskoleutbildning inom ekonomi eller juridik? *

Ja
Nej

3. Om ja på fråga 2, beskriv din utbildning:

(Ej obligatorisk)

4. Om nej på fråga 2, beskriv din arbetslivserfarenhet som du anser motsvarar ekonomisk eller juridisk högskoleutbildning:

(Ej obligatorisk)

5. Har du erfarenhet av att arbeta med licens- och avtalsfrågor? *

Ja
Nej

6. Har du arbetslivserfarenhet av att sammanställa och presentera rapporter? *

Ja
Nej

7. Om ja på föregående fråga, beskriv kortfattat din erfarenhet av att sammanställa och presentera rapporter:

(Ej obligatorisk)

8. Har du erfarenhet av arbete med något SAM-verktyg, exempelvis Snow eller Flexera? *

  •  Ja
  •  Nej

9. Har du kunskap om licensmodeller och avtalsformer som tillämpas av de större programvaruleverantörerna, exempelvis Oracle, Microsoft, IBM och Adobe? *

  •  Ja
  •  Nej

10. Har du certifiering eller motsvarande inom ITIL och ISO/IEC 19770? *

  •  Ja
  •  Nej

11. Har du certifiering som IAITAM CSAM? *

  •  Ja
  •  Nej