logo

Ansök till Sektionschef till dokumentenheten


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du högskoleexamen om minst 120p/180hp? *

Ja
Nej

3. Om du svarat nej på föregående fråga, beskriv annan utbildning. *

4. Har du aktuell erfarenhet med personalansvar? *

Ja
Nej

5. Hur många års erfarenhet har du av personalansvar? *

  •  1-3 år
  •  4-6 år
  •  mer än 7 år

6. Har du erfarenhet av att bygga upp flöden/logistik för en verksamhet? *

Ja
Nej

7. Om du svarat ja på föregående fråga, beskriv din erfarenhet. *

8. Har du erfarenhet av arbete med regelverk, rutiner och olika standarder inom e-arkiv, dokument- och ärendehantering ? *

  •  Ja
  •  Nej