logo

Ansök till It-säkerhetsspecialist inom penetrationstest och it-forensik


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen.” *

 •  Jag accepterar

2. Har du civilingenjörsutbildning inom datateknik alternativt har du tillägnat dig kunskap och kompetens genom arbetslivserfarenhet? *

Ja
Nej

3. Om du svarat ja, vänligen specificera din utbildning eller jämförbar arbetslivserfarenhet.

(Ej obligatorisk)

4. Har du arbetat minst fem år med it-säkerhet? *

Ja
Nej

5. Har du minst fem års erfarenhet av att genomföra interna och externa penetrationstester? *

Ja
Nej

6. Har du bred teknisk kunskap inom it och it-säkerhet? *

Ja
Nej

7. Har du erfarenhet av olika standarder inom säkerhetstestning såsom PTES, OWASP, OSSTMM eller motsvarande? *

 •  Ja
 •  Nej

8. Har du erfarenhet av säkerhet i olika molnplattformar från större molnleverantörer (GCP, Azure, AWS)? *

 •  Ja
 •  Nej

9. Har du erfarenhet av DevSecOps? *

 •  Ja
 •  Nej

10. Har du programmeringskunskap (Python, C#, C++, Java, Powershell, Bash)? *

 •  Ja
 •  Nej

11. Har du har minst tre års erfarenhet av att planera, koordinera och genomföra interna och externa ”red team”-aktiviteter ? *

 •  Ja
 •  Nej

12. Har du kunskap om olika metoder, exempelvis ”red-teaming” och TIBER? *

 •  Ja
 •  Nej

13. Har en eller flera av följande certifieringar; OSCP, GPEN, GWAPT och GFOR? *

 •  Ja
 •  Nej