logo

Ansök till It-säkerhetsspecialist


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen.” *

 •  Jag accepterar

2. Har du akademisk utbildning med inriktning mot it-säkerhet eller motsvarande kompletterande utbildning eller så har du tillägnat dig kunskap och kompetens inom området genom arbetslivserfarenhet? *

Ja
Nej

3. Om du svarat ja på föregående fråga, beskriv din utbildning eller arbetslivserfarenhet. *

4. Har du erfarenhet av att ha upprättat säkerhetsdokumentation såsom riktlinjer, anvisningar, rutiner etc? *

Ja
Nej

5. Har du arbetat med ledningssystem för it- och informationssäkerhet, exempelvis 27000-serien? *

Ja
Nej

6. Har du erfarenhet av arbete med integritets- och dataskyddsfrågor samt annan relevant lagstiftning för it- och informationssäkerhet, exempelvis säkerhetsskyddslagstiftningen och MSB:s föreskrifter? *

Ja
Nej

7. Har du arbetat med uppföljning och granskning för att utvärdera säkerhetslösningar och åtgärder för att säkra kvalitet? *

 •  Ja
 •  Nej

8. Har du planerat, koordinerat och genomfört workshops och riskanalyser inom it-säkerhet? *

 •  Ja
 •  Nej

9. Har du genomfört utbildningsaktiviteter för att höja säkerhetsmedvetenheten? *

 •  Ja
 •  Nej

10. Har du erfarenhet av agil utveckling (Safe) och DevSecOps samt arbete med it-säkerhetsarkitektur? *

 •  Ja
 •  Nej

11. Har du en eller flera av följande certifieringar; CISSP, CISA, CISM, CCSP, ISO27001 Lead implementor/auditor, PCI-DSS QSA eller liknande DevOps certifieringar? *

 •  Ja
 •  Nej