logo

Ansök till Systemutvecklare


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du en högskoleutbildning inom it om minst 180 hp? (120p) *

Ja
Nej

3. Om ja, vänligen ange inriktning och när den avslutades.

(Ej obligatorisk)

4. Har du minst tre års erfarenhet av systemutveckling? *

Ja
Nej

5. Om ja, vänligen beskriv din erfarenhet och totalt antal års erfarenhet av systemutveckling.

(Ej obligatorisk)

6. Kryssa för de områden du har erfarenhet av: *

  •  Frontend-utveckling med Javascript i något modern ramverk som React, Angular eller Vue.
  •  Tjänstedesign och UX.
  •  Goda kunskaper i Spring.
  •  CI/CD i Jenkins.
  •  Säkerhetsarkitektur och vana att jobba med OAuth2.
  •  Nej, jag har inte erfarenhet från ovanstående områden.