logo

Ansök till Systemutvecklare till våra agila team


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

 •  Jag accepterar

2. Var såg du först annonsen? *

 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Instagram
 •   Platsbanken
 •   Skatteverkets hemsida
 •   Indeed
 •   IDG Jobb
 •   Jobbprenumeration på Skatteverket
 •   Annat

3. Har du eftergymnasial utbildning inom it-området och några års relevant och aktuell arbetslivserfarenhet inom systemutveckling? *

 •  Ja
 •  Nej

4. Om ja på ovansående fråga, vilken är din utbildning och erfarenhet?

(Ej obligatorisk)

5. Har du flerårig relevant och aktuell arbetslivserfarenhet inom systemutveckling? *

 •  Ja
 •  Nej

6. Om ja på ovanstående fråga, beskriv kortfattat din erfarenhet.

(Ej obligatorisk)

7. Har du erfarenhet av följande områden? Markera det som är relevant. *

 •   Komplexa system med många integrationer
 •   Linux
 •   Agila metoder och ramverk
 •   Fullstack
 •   Krav och test
 •   Continious Integration
 •   Automatiserade tester
 •   Verktyg som JBehave, Junit, Jenkins, Gradle eller liknande