logo

Ansök till Sektionschef inom stöd och urval


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du en högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik alternativt flera års aktuell och kvalificerad erfarenhet av beskattning inom Skatteverket? *

Ja
Nej

3. Om du har svarat ja på föregående fråga, beskriv din utbildning eller erfarenhet. *

4. Har du aktuell erfarenhet av ledarskap, projektledning el dyl? *

Ja
Nej

5. Om du har svarat ja på föregående fråga, beskriv din erfarenhet. *

6. Har du goda kunskaper kopplat till det internationella informationsutbytet? *

Ja
Nej

7. Om du har svarat ja på föregående fråga, beskriv dina kunskaper och hur du har införskaffat dem. *

8. Har du aktuell erfarenhet av området internationellt- och nationellt transaktionsbaserat skattefusk, skatteupplägg eller skatteplanering? *

Ja
Nej

9. Om du har svarat ja på föregående fråga, beskriv din erfarenhet. *