logo

Ansök till Tjänsteutvecklare


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra ett första urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen (d v s utbildning och erfarenhet) i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) i statskunskap eller flerårig aktuell erfarenhet av verksamhetsutveckling inom folkbokföringsområdet på Skatteverket? *

Ja
Nej

3. Om ja på ovanstående fråga, beskriv din utbildning eller erfarenhet här. Om du svarat nej, skriv ett x. *

4. Har du ett par års aktuell och relevant erfarenhet av förändringsarbete? *

Ja
Nej

5. Om ja på ovanstående fråga, beskriv din erfarenhet här. Om du svarat nej, skriv ett x. *

6. Har du aktuell erfarenhet av ett agilt arbetssätt inom ramverket SAFe? *

Ja
Nej

7. Om ja på ovanstående fråga, beskriv din erfarenhet här. Om du svarat nej, skriv ett x. *

8. Har du aktuell erfarenhet inom folkbokföringsområdet gällande metoder och tillämpningar inom verksamhetsutveckling? *

Ja
Nej

9. Om ja på ovanstående fråga, beskriv din erfarenhet här. Om du svarat nej, skriv ett x. *