logo

Ansök till Examensarbete inom Agila utvecklingsmetoder


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du en pågående utbildning inom datavetenskap, systemvetenskap eller motsvarande? *

Ja
Nej

3. Om ja, beskriv i din utbildning

(Ej obligatorisk)

4. Skriver du ditt exjobb om 15 eller 30 hp? *

  •  15 hp
  •  30 hp

5. När ska du börja skriva exjobbet? (ange startdatum för kursen) *