logo

Ansök till Examensarbete inom Eventdriven arkitektur (EDA)


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du en pågående utbildning inom datavetenskap, systemvetenskap eller motsvarande? *

Ja
Nej

3. Om ja, beskriv din utbildning

(Ej obligatorisk)

4. Skriver du ditt exjobb om 15 eller 30 hp? *

  •  15 hp
  •  30 hp

5. Skriver du ditt exjobb om 15 eller 30 hp? (ange startdatum för kursen) *