logo

Ansök till Kvalificerad utredare till avdelningen som arbetar med stora företag


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen.” *

  •  Jag accepterar

2. Har du en avslutad högskoleutbildning om minst 120p/180hp inom ekonomi eller juridik eller utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig? *

Ja
Nej

3. Om du svarat ja ovan, vänligen skriv vilken erfarenhet du har?

(Ej obligatorisk)

4. Har du minst fem års aktuell arbetslivserfarenhet av kvalificerade utredningar kopplat till bolagsbeskattning? *

Ja
Nej

5. Om du svarat ja ovan, vänligen skriv vilken/vilka erfarenheter du har kopplat till bolagsbeskattning?

(Ej obligatorisk)