logo

Ansök till Dataanalytiker


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen.” *

  •  Jag accepterar

2. Har du samhällsvetenskaplig utbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng)? *

Ja
Nej

3. Har du goda programmeringskunskaper i SQL ? *

Ja
Nej

4. Har du minst två års erfarenhet av arbete med statistik och/eller dataanalys inom offentlig verksamhet? *

Ja
Nej

5. Har du minst två års erfarenhet av arbete med att hantera och analysera stora datamängder? *

Ja
Nej

6. Har du god kännedom om OSL och dataskyddsförordningen? *

  •  Ja
  •  Nej

7. Har du goda kunskaper om skattesystemet och Skatteverkets verksamhet? *

  •  Ja
  •  Nej

8. Har du goda kunskaper i SharePoint samt goda kunskaper i Qlik Sense? *

  •  Ja
  •  Nej