logo

Ansök till Verksamhetsutvecklare med kunskap inom GDPR


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen.” *

 •  Jag accepterar

2. Har du en högskoleutbildning om minst 180hp alternativt flerårig och aktuell (under senaste fem åren) arbetslivserfarenhet av kvalificerat arbete inom ett för tjänsten relevant område? Avser registrerade poäng vid ansökningstillfället. Betyg ska visas vid en eventuellt intervju. Betyg från utländska universitet/högskolor ska vara validerade av UHR. Arbetslivserfarenheten ska kunna verifieras. *

Ja
Nej

3. Om ja på föregående fråga, beskriv din utbildning och/eller din arbetslivserfarenhet. *

4. Har du aktuell (under senaste fem åren) och relevant arbetslivserfarenhet inom verksamhetsutveckling där du använt olika metoder och verktyg för verksamhetsutveckling? Din erfarenhet och längd på erfarenhet ska tydligt framgå av ditt CV. *

Ja
Nej

5. Om ja på föregående fråga, beskriv din erfarenhet av verksamhetsutveckling samt vilka metoder och verktyg för verksamhetsutveckling som du arbetat med. *

6. Har du kunskap inom området dataskydd, sekretess och förfarandefrågor? *

Ja
Nej

7. Om ja på föregående fråga, beskriv din kunskap av dataskydd, sekretess och förfarandefrågor. *

8. Har du erfarenhet av och kunskap inom fastighetstaxeringsområdet? Erfarenheten/kunskapen ska tydligt framgå av CV. *

 •  Ja
 •  Nej

9. Har du kunskap om det agila ramverket SAFe samt erfarenhet av att arbeta utifrån ett agilt perspektiv? *

 •  Ja
 •  Nej

10. Till vilken/vilka av Tjänsteutvecklingsenhetens verksamhetsorter söker du? Flera val möjliga. *

 •  Eskilstuna
 •  Gävle
 •  Göteborg
 •  Hudiksvall
 •  Härnösand
 •  Jönköping
 •  Malmö
 •  Skövde
 •  Söderhamn
 •  Uddevalla
 •  Uppsala
 •  Västerås