logo

Ansök till Sektionschef till folkbokföringsenheten


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du en relevant högskoleutbildning om 120 p/180 hp exempelvis statskunskap, beteendevetenskap eller juridik alternativt flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete inom offentlig förvaltning? *

Ja
Nej

3. Om du svarat ja på ovan fråga, vänligen beskriv kort din utbildning och poäng eller erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning. Om du svarar nej, vänligen sätt ett x. *

4. Har du flerårig aktuell och relevant erfarenhet av samordning, chef- eller ledarskap? *

Ja
Nej

5. Om du svarat ja i ovan fråga, vänligen beskriv din erfarenhet och hur lång den är. Om du svarat nej, vänligen sätt ett x. *

6. Kryssa i det som stämmer in på dig: *

  •  har aktuell erfarenhet av statstjänstemannarollen från myndighet.
  •  har erfarenhet av att leda grupper med ett teambaserat arbetssätt.
  •  har ingen av ovan nämnda erfarenheter.