logo

Ansök till Handläggare ID-kontrollsektionen


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra ett första urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen (d v s utbildning och erfarenhet) i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom juridik alternativt en YH-utbildning inom juridik med aktuell arbetslivserfarenhet som efterfrågas i annonsen? (Betyg skall uppvisas vid eventuell intervju. Utländska betyg skall vara validerade av UHR) *

Ja
Nej

3. Om ja, vänligen beskriv utbildning : *

4. Har du dokumenterad erfarenhet av handläggning vid myndighet? *

  •  Ja
  •  Nej

5. Om ja, vänligen beskriv kortfattat erfarenheten:

(Ej obligatorisk)