logo

Ansök till Arkivassistent


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen.” *

  •  Jag accepterar

2. Har du en avslutad gymnasieutbildning? *

Ja
Nej

3. Om ja på föregående fråga, beskriv vilken utbildning du har och när utbildningen avslutades.

(Ej obligatorisk)

4. Har du minst 1 års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av administration och dokumenthantering? *

Ja
Nej

5. Om ja på föregående fråga, beskriv kortfattat din arbetslivserfarenhet och ange tidsperiod när och var du har arbetat med detta.

(Ej obligatorisk)

6. Har du har arbetslivserfarenhet av att ordna och förteckna arkiv inom offentlig förvaltning? *

  •  Ja
  •  Nej

7. Om ja på föregående fråga, beskriv kortfattat din erfarenhet av att ordna och förteckna arkiv inom offentlig förvaltning. Ange tidsperiod när och var du har arbetat med detta.

(Ej obligatorisk)