logo

Ansök till Sektionschef inom folkbokföringsområdet


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du en högskoleutbildning om 120 p/180 hp inom ett för tjänsten relevant område alternativt flerårig (minst 2 år) aktuell (senaste 5 åren) erfarenhet av kvalificerat arbete inom offentlig förvaltning? *

Ja
Nej

3. Om ja på föregående fråga, beskriv utbildning (program och hur många poäng som är avslutade) och/eller efterfrågad erfarenhet *

4. Har du flerårig (minst 2 år) aktuell (senaste 5 åren) och relevant erfarenhet av uppdrag som chef, ledare eller samordnare? *

Ja
Nej

5. Om ja på föregående fråga, beskriv lite kort dina uppdrag/ditt ansvar och ange tidsperiod för resp uppdrag *

6. Har du aktuell erfarenhet av statstjänstemannarollen från myndighet? *

  •  Ja
  •  Nej

7. Har du aktuell erfarenhet av att leda grupper med ett teambaserat arbetssätt? *

  •  Ja
  •  Nej

8. Om ja på föregående fråga, beskriv lite kort din erfarenhet *

9. År du svensk medborgare? (kan ev bli ett krav för jobbet - vi väntar på besked om det) *

  •  Ja
  •  Nej