logo

Ansök till Utredare inom osund konkurrens


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du antingen en avslutad högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi eller juridik eller flerårig aktuell och relevant erfarenhet av utredningsarbete inom Skatteverket? *

Ja
Nej

3. Om ja på föregående fråga, vänligen beskriv vilken utbildning du har, antalet avklarade poäng/hp och när utbildningen avslutades. Om du istället för utbildning har erf från Skatteverket beskriv den erf.

(Ej obligatorisk)

4. Har du minst två års aktuell och relevant erfarenhet från kvalificerat arbete inom ekonomi, t ex inom revision eller utredningsarbete? *

Ja
Nej

5. Om ja på föregående fråga, vänligen beskriv kortfattat din arbetslivserfarenhet och ange tidsperiod när du har arbetat med detta.

(Ej obligatorisk)

6. Har du B-körkort? *

Ja
Nej

7. Har du aktuell och relevant erfarenhet från Skatteverket? *

  •  Ja
  •  Nej

8. Om ja på föregående fråga, vänligen beskriv kortfattat din arbetslivserfarenhet och ange tidsperiod när du har arbetat på Skatteverket.

(Ej obligatorisk)

9. Har du goda kunskaper inom digital informationssökning? *

Ja
Nej