logo

Ansök till Dataskyddskoordinator


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du en avslutad högskoleutbildning om 180 högskolepoäng (120 p) inom juridik? *

  •  Ja
  •  Nej

3. Om du svarat ja på frågan ovan beskriv din utbildning. *

4. Har du flerårig arbetserfarenhet inom t ex sekretess- och/eller personuppgiftshantering? *

  •  Ja
  •  Nej

5. Om du svarat ja på frågan ovan beskriv din arbetserfarenhet. *

6. Har du intresse för dataskydd och erfarenhet av att bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt för att uppfylla dataskyddsförordningen? *

  •  Ja
  •  Nej

7. Om du svarat ja på frågan ovan beskriv ditt intresse och din erfarenhet. *