logo

Ansök till Systemutvecklare


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen.” *

  •  Jag accepterar

2. Har du en högskoleutbildning inom it om minst 180 hp? (120p) *

Ja
Nej

3. Om ja, vänligen ange inriktning och när den avslutades.

(Ej obligatorisk)

4. Har du kunskap och praktisk erfarenhet av Java? *

Ja
Nej

5. Om ja ber vi dig så utförligt som möjligt beskriva hur du skaffat dig din praktiska erfarenhet av Java och nivå på kunnande. *

6. Har du erfarenhet av agila utvecklingsmetoder? *

  •  Ja
  •  Nej

7. Om du har erfarenhet ber vi dig utveckla din erfarenhet av agila utvecklingsmetoder här.

(Ej obligatorisk)