logo

Ansök till Handläggare för skattefrågor inom vår skatteupplysning


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. Då urval sker utifrån svar på urvalsfrågor ser vi gärna att du besvarar dessa olika urvalsfrågor och inte gör en hänvisning att enbart se cv *

  •  Jag accepterar

2. Har du en avslutad högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap (avser registrerade poäng vid ansökningstillfället), Har du en utländsk utbildning från universitet/högskola kommer vi begära att få se ett utlåtande av Universitets- och högskolerådet (UHR) vid en eventuell intervju. *

Ja
Nej

3. Vad har du för avslutad högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap (avser registrerade poäng vid ansökningstillfället)? *

4. Beskriv vad du har för aktuell arbetslivserfarenhet inom kundservice där du besvarat inkommande frågor under minst ett år via telefon eller personliga möten. Ange namn på arbetsgivare och under vilken tid du skaffade dig denna arbetslivserfarenhet. *

5. Har du goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift? *

Ja
Nej

6. Har du erfarenhet av informationssökning i databaser och på internet? *

Ja
Nej

7. Beskriv vad du har för erfarenhet av informationssökning i databaser och på internet. *

8. Har du något års arbetslivserfarenhet inom ekonomi, redovisning eller bokföring? *

  •  Jag har något års arbetslivserfarenhet inom ekonomi, redovisning eller bokföring.
  •  Jag har inte något års arbetslivserfarenhet inom ekonomi, redovisning eller bokföring?

9. Om Ja på föregående fråga. Vad har du för arbetslivserfarenhet under något år inom ekonomi, redovisning eller bokföring? Ange namn på arbetsgivare och under vilken tid du skaffade dig din arbetslivserfarenhet.

(Ej obligatorisk)