logo

Ansök till Handläggare inom skyddade personuppgifter


1. För att jag ska gå vidare i rekryteringsprocessen krävs det att jag uppfyller vissa grundkrav. Jag är införstådd med att Skatteverket kommer att göra urval baserat på hur jag svarar på följande frågor utifrån kravprofilen, dvs utbildning och erfarenhet, i annonsen. *

  •  Jag accepterar

2. Har du en högskoleutbildning om minst 120 p/180 hp, gärna inom samhällsvetenskap, juridik eller offentlig förvaltning? *

Ja
Nej

3. Har duh erfarenhet av att jobba i mycket högt tempo? *

  •  Ja
  •  Nej

4. Om du svarade Ja på frågan innan, beskriv din erfarenhet här nedan.

(Ej obligatorisk)

5. Har du erfarenhet av kundbemötande? *

  •  Ja
  •  Nej

6. Om du svarade Ja på frågan innan, beskriv här nedan din erfarenhet av kundbemötande.

(Ej obligatorisk)